(Last Updated On: 28 kwietnia 2011)

Sąd może przyznać ubezpieczonemu rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem po zasięgnięciu pisemnej lub ustnej opinii u wybranego lekarza specjalisty.


Więcej … Źródło: O prawie do renty zdecyduje lekarz wyznaczony przez sędziego

Zobacz też:  7 zasad tworzenia idealnego CV
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)