Unijne pieniądze na zdrowie

Rocznie na pokrycie kosztów zwolnień lekarskich zatrudnionych wypływa z firm pięć razy więcej środków, niż trafia do nich w postaci dotacji inwestycyjnych.Więcej ... Źródło:...

Jak niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie lub sami tworzyć miejsca pracy

Dzięki dotacjom z funduszy europejskich ponad 2,4 tys. osób niepełnosprawnych założyło w ostatnich latach własną firmę. Nadal jest możliwość otrzymania nawet 40 tys. zł...

Jak otrzymać i ile wynosi becikowe

Komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe.Więcej ... Źródło: Jak otrzymać i ile wynosi becikowe

Kalemba o reformie KRUS: Nie przewiduję tu rewolucyjnych zmian

Kalemba pytany o reformę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stwierdził, że ewentualne zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników mogą być wprowadzane dopiero po wdrożeniu podatku...

Resort rolnictwa proponuje pakietowe ubezpieczenia w rolnictwie

Prace nad projektem noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt są zaawansowane - poinformował na środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Zakłada...

Prowizorka zostaje. Rząd zmienia plany dotyczące składek zdrowotnych rolników

Od 2014 r. rolnicy mieli płacić składki zdrowotne zależne od dochodu. Ale rząd zmienił plany i odwleka zmiany podatkowe na wsi ? ustaliła ?Rzeczpospolita?.Więcej...

Świadczenie pielęgnacyjne: Rodzic nie będzie już składał wniosku o dodatek

Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa...

Koszty pogrzebu zwraca gmina, gdzie zmarły ostatnio przebywał

Wniosek o refundację kosztów pogrzebu zmarłego w domu pomocy społecznej (DPS) powinna rozpatrzeć ta gmina, na terenie której znajduje się ośrodek, w którym ostatnio...

Zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej powinni móc tworzyć związki zawodowe? OPZZ...

OPZZ chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i prawem międzynarodowym. Chodzi o przepisy przyznające prawa związkowe tylko zatrudnionym...

Od lipca niższe dofinansowania do pensji pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będą otrzymywać niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.Więcej ... Źródło: Od lipca niższe dofinansowania...

Kto i na jakich zasadach może założyć prywatny dom opieki

Osoba, która chce prowadzić placówkę dla starszych osób, musi uzyskać zezwolenie wojewody. Otrzymanie go jest uzależnione od tego, czy budynek w którym będą przebywać...

Centralny Wykaz Ubezpieczonych ruszy jesienią?

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni podkreślił w środę, że jeśli Centralny Wykaz Ubezpieczonych ma zostać uruchomiony jesienią, to ustawa wprowadzająca możliwość dostępu placówek...

Wojewodowie nałożyli 1,3 mln zł kar na nielegalne domy opieki

Informacje o niezarejestrowanych domach opieki przekazują samorządy i rodziny. Na ich ślad można też trafić śledząc ogłoszenia w sieci. Sankcje pieniężne nie oznaczają jednak...

Sejm za uszczelnieniem systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych

Sejm jednogłośnie opowiedział się w czwartek za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych.Więcej...

Henryka Bochniarz: Im więcej ludzi pracuje, tym lepiej dla polityki prorodzinnej

W Europie, najwięcej dzieci przychodzi na świat w krajach o wysokim wskaźniku zatrudnienia i aktywności zawodowej kobiet (fenomenem jest Norwegia). Im więcej osób pracuje,...

Specjalny zasiłek opiekuńczy dostaniesz tylko po rozmowie z pracownikiem socjalnym

Pracownik socjalny przeprowadzi obowiązkowy wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy finansowej. Nowe wymogi wynikają z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,...

Więzień do wzięcia

We wszystkich więzieniach w kraju wyroki odbywa 82,8 tys. osób. Pracę ma zaledwie 9607 z nich. W 2009 r. pracowało ok. 17 tys. skazanych,...

Teatry nie zabraniają aktorom dorabiać

Dyrekcje teatrów, wbrew wcześniejszym obawom środowisk aktorskich, nie nadużywają przepisów dotyczących dodatkowego zarobkowania artystów.Więcej ... Źródło: Teatry nie zabraniają aktorom dorabiać

Mieszkania chronione muszą spełniać standardy

Minimum 12 metrów kwadratowych musi wynosić powierzchnia użytkowa dla jednej osoby, która przebywa w mieszkaniu chronionym.Więcej ... Źródło: Mieszkania chronione muszą spełniać standardy

Działacz związkowy od spraw socjalnych też podlega ochronie

Nauczyciel, który został przez związek zawodowy upoważniony do reprezentowania placówki tylko w zakresie spraw socjalnych podlega takiej samej ochronie przed zwolnieniem jak pozostali działacze.Więcej...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły