(Last Updated On: 25 marca 2011)

Pracownikowi przysługuje prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub też pracę o jednakowej wartości. Zasada ta dotyczy również osób korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.


Więcej … Źródło: Pracodawca nie może dyskryminować osób korzystających z urlopu macierzyńskiego

Oceń artykuł