(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czyli na przykład zakład naukowy Polskiej Akademii Nauk.


Więcej … Źródło: Pracownik może pozwać jednostkę nieposiadająca osobowości prawnej

Oceń artykuł