(Last Updated On: 20 maja 2011)

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dokonać wypowiedzenia umowy o pracę. Szczególnym sposobem zakończenia współpracy jest rozwiązanie stosunku pracy za tzw. uprzedzeniem. Jednak skorzystać z niego może tylko podwładny.

e RH43RzJx0 - Pracownik może rozwiązać umowę o pracę za uprzedzeniem

Więcej … Źródło: Pracownik może rozwiązać umowę o pracę za uprzedzeniem