(Last Updated On: 18 marca 2011)

Po ukończeniu 18. roku życia dziecko osoby opłacającej składkę do NFZ może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu dalszego kształcenia się. W takiej sytuacji status członka rodziny dziecko zachowuje przez cały okres nauki, ale nie dłużej niż do 26. roku życia.


Więcej … Źródło: Pracujący rodzic zgłasza uczące się dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

Oceń artykuł