(Last Updated On: 10 marca 2011)

Prawnik mec. Ireneusz Zieliński powiedział,  że ogłoszony przez Ministerstwo Skarbu brak możliwości przeprowadzenia projektu dotyczącego zadośćuczynień dla właścicieli pozbawionych w PRL majątku, jest sprzeczny z zasadami demokratycznego państwa prawa.


Więcej … Źródło: Prawnik: nieprzeprowadzenie reprywatyzacji wbrew zasadom państwa prawa

Oceń artykuł