(Last Updated On: 10 listopada 2011)

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy ? Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) terenem budowy jest nie tylko grunt, na którym wznoszona jest inwestycja, lecz także przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem budowy.


Więcej … Źródło: Prawo budowlane: ramię żurawia może sięgać poza teren budowy

Oceń artykuł