(Last Updated On: 14 marca 2011)

W przypadku gdy podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu zajętych udziałów jednego ze wspólników bez wynagrodzenia za jego zgodą, niezaspokojony wierzyciel może wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności takiej uchwały


Więcej … Źródło: Prawo handlowe: W spółce można zbyć zajęte udziały bez wynagrodzenia

Oceń artykuł