Seremet: potrzeba nowej ustawy o prokuraturze

Różne interpretacje przepisów o zakazie łączenia mandatu posła ze statusem prokuratora w stanie spoczynku są jednym z dowodów na konieczność uchwalenia nowej ustawy o...

MS zaprezentowało kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował w czwartek kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Poinformował, że kilkadziesiąt egzemplarzy już jest kolportowanych do ośrodków pomocy...

Niebieski guzik – polski pomysł na jednolite w całej UE zasady...

Jednolite w całej UE zasady transakcji internetowych, by obalić w internecie sztuczne granice - to jeden z tematów, który Polska chce zainicjować w czasie...

Repatrianci łatwiej dostaną obywatelstwo

Osobom z polskimi korzeniami, które przyjadą do nas studiować z Ukrainy, Białorusi czy Nowej Zelandii, łatwiej będzie uzyskać obywatelstwo. To odpowiedź na nasze demograficzne...

Tortury w Polsce: policyjna przemoc często pozostaje bezkarna

Rażenie prądem narządów płciowych i bicie zatrzymanych w podeszwy stóp ? to najbardziej drastyczne przykłady przekroczenia uprawnień przez policjantów. Zatrzymani byli też zastraszani.Więcej ......

Użytkowanie wieczyste także podlega zasiedzeniu

Własność przez zasiedzenie nabywa się z mocy prawa na skutek samego upływu czasu. Nie trzeba już dokonywać żadnej czynności prawnej.Więcej ... Źródło: Użytkowanie...

"Arbitraż nie jest już tani"

PROFESOR STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - Stale rosnące koszty arbitrażu niepokoją przedsiębiorców bardziej niż wydłużające się postępowanie. Głównym celem przestało już być szybsze zakończenie sporu niż...

Projekt o gospodarowaniu odpadami w gminach – do komisji środowiska

Za przejęciem przez gminy gospodarowania odpadami opowiedzieli się w czwartek w Sejmie przedstawiciele klubów i kół poselskich. Ponieważ zgłoszono poprawki, projekt noweli ustawy o...

Jak przebiega kontrola uchwał podejmowanych przez samorządy

Jakie są zasady nadzoru nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Na jakie elementy uchwały wojewoda zwraca szczególną uwagę? Kiedy organ nadzoru...

Odszkodowania za wadliwą decyzję administracyjną: Uwzględniać można tylko szkodę rzeczywiście poniesioną

Odszkodowanie za wadliwą decyzję, przysługujące na podstawie art. 160 kodeksu postępowania administracyjnego, wydaną przed dniem wejścia w życie konstytucji, nie obejmuje utraconych korzyści.Więcej ......

Będzie limit na podwyżki za użytkowanie wieczyste

Posłowie wprowadzili górną granicę waloryzacji opłat za użytkowanie wieczyste.Więcej ... Źródło: Będzie limit na podwyżki za użytkowanie wieczyste

RPD: w więzieniach i aresztach specjalne pokoje do spotkań z dziećmi

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce, aby we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych były tzw. pokoje rodzinne, gdzie skazani lub aresztowani mogliby spotykać...

Warunki promocji określi umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierane z abonentami dodatkowo określą sposoby dokonywania płatności, czas trwania umowy promocyjnej oraz zasady umieszczania danych abonenta w spisie.Więcej...

Kiedy powinno się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników bądź akcjonariuszy

O czym pamiętać podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce?Więcej ... Źródło: Kiedy powinno się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników bądź akcjonariuszy

Urzędnicy w sądach będą rozliczani z wykonywania obowiązków

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje sądy do zmiany sposobu zarządzania pracą i kadrami. Program pilotażowy wdrożyło już 11 sądów, 13 czerwca dołączy kolejnych 20 jednostek.Więcej ......

Strona ma siedem dni na złożenie wniosku

Powód nie zrozumiał ustnego ogłoszenia wyroku. Chce wystąpić o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, aby zaskarżyć orzeczenie. W jakim czasie musi wystąpić z takim wnioskiem...

Ostrzejsze kary za znęcanie się nad zwierzętami? Do Sejmu trafił obywatelski...

W poniedziałek do Sejmu trafił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przygotowany przez Koalicję dla Zwierząt. Projekt m.in. zakazuje trzymania psów na łańcuchach,...

Rzecznik nie powinien być posłem

Ani rzecznik ubezpieczonych, ani rzecznik prawa pacjenta nie powinien pełnić tych funkcji, będąc posłem ? uznali posłowie PO i przygotowali projekt zmian, który właśnie...

Ważne dla państwa obiekty będą lepiej chronione

Systemy łączności, zaopatrzenia w wodę czy sieci teleinformatyczne zostaną uznane za infrastrukturę krytyczną. Będą one szczególnie chronione, jeżeli mają znaczenie przynajmniej dla dwóch państw...

Prezydent: zła opinia o prawie osłabia zaufanie do państwa

Zła ocena sposobu stanowienia prawa odbija się na zaufaniu do państwa i systemu demokratycznego - powiedział w czwartek prezydent Bronisław Komorowski, otwierając debatę o...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Kursy walut