(Last Updated On: 20 kwietnia 2011)

Gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań w terminie, wierzyciel ma prawo się domagać, aby uiścił odsetki, zapłacił karę umowną, a nawet wypłacił odszkodowanie wyrównujące poniesione straty spowodowane zwłoką w wykonaniu zobowiązania.


Więcej … Źródło: Dłużnik naprawi szkodę spowodowaną opóźnieniem

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)