(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla. Zgoda powinna być wyrażona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Więcej … Źródło: Jak zastosować weksel w zamówieniach publicznych

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)