(Last Updated On: 13 września 2011)

Odsetki płatne są co roku z dołu. Gdy termin płatności jest krótszy, to uiszcza się je jednocześnie z zapłatą tej sumy. W umowie strony mogą jednak określić inne zasady płacenia odsetek.


Więcej … Źródło: Od niezapłaconych odsetek też są odsetki

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)