(Last Updated On: 24 lutego 2011)

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminach, powiatach lub województwach odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Do obowiązków szefów samorządów należy stworzenie odpowiednich procedur kontroli, a także nadzór nad ich przestrzeganiem


Więcej … Źródło: Oświadczenie o stanie kontroli składa co roku szef gminy

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)