25 maja 2020
banner kursy i szkolenia

Dostęp do orzeczeń sądowych jest ograniczony

0
Publikacja wyroków sądowych mogłaby się przyczynić do ujednolicenia orzecznictwa. Obecnie jednak większość orzeczeń sądowych nie jest nigdzie publikowana.Więcej ... Źródło: Dostęp do orzeczeń sądowych...

Specjalne mapy ryzyka pomogą powodzianom

0
Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej będą musieli przygotować zarówno mapy zagrożenia powodziowego, jak i ryzyka powodziowego.Więcej ... Źródło: Specjalne mapy ryzyka pomogą powodzianom

Senatorowie chcą poprawek w tzw. ustawie antydyskryminacyjnej

0
Otwarty katalog przesłanek, na podstawie których dyskryminacja jest zakazana - to najważniejsza z zaproponowanych przez Senat poprawek do tzw. ustawy antydyskryminacyjnej.Więcej ... Źródło: Senatorowie...

KE pozwała Polskę do Trybunału UE za niewdrożenie dyrektywy przeciwpowodziowej

0
Komisja Europejska zdecydowała w środę o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości za brak wdrożenia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu powodziom. Według resortu...

Sześcioro kandydatów do TK z pozytywną opinią komisji sprawiedliwości

0
Kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: prof. Bogusław Banaszak, prof. Krystyna Pawłowicz, adwokat Stanisław Rymar, prof. Piotr Tuleja, prof. Andrzej Wróbel i prof. Marek Zubik...

TK zbada przepisy dotyczące obowiązku publikacji sprostowania

0
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie w czwartek, czy brak szczegółowej definicji sprostowania i określenia, kiedy redaktor naczelny może odmówić jego publikacji, nie narusza konstytucji.Więcej ... Źródło:...

Czy elektroniczne postępowanie upominawcze jest korzystne dla przedsiębiorcy

0
Czy elektroniczne postępowanie upominawcze cechuje się mniejszym formalizmem niż inne postępowania cywilne?Więcej ... Źródło: Czy elektroniczne postępowanie upominawcze jest korzystne dla przedsiębiorcy

Prawnicy apelują: orzeczenia sądowe powinny być dostępne w internecie

0
Orzeczenia sądów powszechnych, a także wszystkie wyroki Sądu Najwyższego, powinny być publikowane w internecie - postulują prawnicy, autorzy raportu o publicznej dostępności w Polsce...

TK: Traktat Lizboński zgodny z konstytucją

0
Traktat Lizboński jest zgodny z polską ustawą zasadniczą - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Nie przychylił się tym samym do skargi senatorów PiS, którzy...

Stalking: Za natarczywe nękanie SMS-ami do więzienia

0
Ofiara stalkingu sama zadecyduje o ściganiu swojego prześladowcy. Osoba, która dopuści się nękania na tle emocjonalnym, trafi do więzienia na trzy lata.Więcej ... Źródło:...

Dopalacze już trafiły do poprawki

0
RZĄD BOI SIĘ, że ustawa o zwalczaniu narkomanii będzie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego już nowelizuje przepisyWięcej ... Źródło: Dopalacze już trafiły do poprawki

Za dużo danych w e-księgach wieczystych

0
Internetowe księgi wieczyste stały się źródłem informacji o sąsiadach. Można z nich dowiedzieć się o kredytach czy wieku właściciela nieruchomości. System nie sprawdza, kto...

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste co 3 lata

0
Rząd chce, aby radykalne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste były rozłożone w czasie i były aktualizowane raz na trzy lata.Więcej ... Źródło: Podwyżki opłat...

Piraci drogowi będą łagodniej traktowani

0
Prawo jazdy zostanie odebrane za przekroczenie 48 punktów karnych w ciągu dwóch lat. Młodzi kierowcy stracą jednak uprawniania za pięć wykroczeń.Więcej ... Źródło: Piraci...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły