W jaki sposób można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce

Czy w umowie spółki z o.o. wspólnikom można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów?Więcej ... Źródło: W jaki sposób można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów...

KRS przeciwko większym uprawnieniom ITD. Inspekcja nie widzi problemu

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała ustawę nadającą Inspekcji Transportu Drogowego prawo kierowania do sądu wniosków w sprawach o wykroczenia. Ta i tak to robi.Więcej...

Prawo zabudowy w przyszłości zastąpi użytkowanie wieczyste

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić nową formę władania cudzym gruntem, co umożliwiłoby ustanawianie prawa zabudowy jako ograniczonego prawa rzeczowego. Dawałoby ono uprawnienie do korzystania z...

VII Ranking Kancelarii Prawnych

Siódmy z kolei ranking kancelarii prawnych ma dla nas szczególne znaczenie. To pierwsze dogłębne zestawienie i porównanie kondycji rynku usług prawniczych po kryzysie. Przyjmując...

Układ Schengen można zawiesić na Euro 2012

Polska przymierza się do zawieszenia układu z Schengen na czas organizacji Euro 2012. Już teraz Straż Graniczna przygotowuje się na taki scenariusz. Czasowe przywrócenie...

Czy jeden członek zarządu może podpisać umowę o pracę z drugim...

Według kodeksu spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą...

Jak zastrzec i wykonać prawo pierwokupu

Pierwokup to pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, np. mieszkania. Rzecz, której dotyczy pierwokup, można sprzedać innej osobie, jeżeli uprawniony nie skorzysta ze swojego prawa i...

Na czym polega obniżenie kapitału zakładowego i jego jednoczesne podwyższenie w...

W jakim celu dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego spółki połączonego z jego podwyższeniem?Więcej ... Źródło: Na czym polega obniżenie kapitału zakładowego i jego jednoczesne...

Kiedy kierowca może uchylić się od mandatu z fotoradaru

Brakuje przepisów wykonawczych określających zasady oznakowania i ustawiania fotoradarów przez straże miejskie po 31 grudnia 2010 r. Może to być powód do odmowy przyjęcia...

Prokuratorzy bronią stanu spoczynku ? mogą liczyć na wsparcie Prokuratora Generalnego

Prokuratorzy nie godzą się na zaproponowane przez premiera Donalda Tuska nowe uregulowanie stanu spoczynku. W sprawie głos zabrał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, który stwierdził,...

Zgoda na zawarcie umowy spółki musi uzyskać akceptację wspólników

Nieudzielanie przez zgromadzenie wspólników zgody na zawarcie umowy przez spółkę z o.o. spowoduje nieważność takiej czynności prawnej, jeżeli wymóg ten został przewidziany przepisami prawa.Więcej...

Jak skutecznie ograniczyć prawo spadkobiercy do zachowku

Najbliższy krewny spadkodawcy pominięty przez niego w testamencie, ale skutecznie niewydziedziczony, ma prawo wystąpić o zachowek. Jeszcze za życia spadkodawcy może jednak zrezygnować z...

Trwa dyskusja nad nowelizacją przepisów o informacji publicznej

Przepis ograniczający prawo do informacji publicznej jest niejasny, zbyt szeroki i wprowadzony mimo braku realnej potrzeby - uważają prawnicy, zajmujący się tą problematyką. Rząd...

Jak można legalnie łowić ryby na wędkę

Każda osoba, która ukończyła 14 lat, powinna mieć kartę wędkarską, by móc legalnie wędkować. Za brak karty i odpowiedniego zezwolenia na dane wody można...

Apteki muszą pełnić dyżury przez całą noc

Zapis w uchwale rady miasta, że apteki muszą pełnić dyżury do godziny 23.00, jest niewystarczający, by spełnić zapisy ustawowe o porze nocnej funkcjonowania takich...

Dostęp do orzeczeń sądowych jest ograniczony

Publikacja wyroków sądowych mogłaby się przyczynić do ujednolicenia orzecznictwa. Obecnie jednak większość orzeczeń sądowych nie jest nigdzie publikowana.Więcej ... Źródło: Dostęp do orzeczeń sądowych...

Polemika z tekstem publicysty ?DGP? – Andrzeja Jankowskiego – na temat...

Decyzje regulatorów mają bezpośredni wpływ nie tylko na nadzorowane branże, lecz na całą gospodarkę. W grę wchodzą miliardy złotych i miliony ludzi, ale decyzje...

Struktura prokuratury to decyzja ministra

Zgadzam się z sugestią, że wiedza o prokuraturze bywa wiedzą tajemną. Ale tylko ta, która płynie z badań zleconych przez resort - twierdzi Ryszard...

Gmina nie może oczerniać mieszkańca w uchwałach

Sądy nie powinny przyznawać ochrony organom samorządowym kosztem ochrony praw mieszkańców, których pozycja i tak jest słabsza ? orzekł Sąd Najwyższy.Więcej ... Źródło: Gmina...

Tajne faktury Sądu Najwyższego. Dlaczego SN nie udostępnia informacji?

Wciąż nie zamierza ujawnić umów zawartych z wydawcami systemów informacji prawnej. Mimo wyroków administracyjnychWięcej ... Źródło: Tajne faktury Sądu Najwyższego. Dlaczego SN nie udostępnia...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły