(Last Updated On: 24 lutego 2011)

TEZA: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do inwestycji zrealizowanej bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu możliwe jest wyłącznie przed wszczęciem lub w toku postępowania przed organem nadzoru budowlanego, którego przedmiotem jest legalizacja budowy obiektu budowlanego.


Więcej … Źródło: Po postępowaniu legalizacyjnym nie można już wydać decyzji o warunkach zabudowy

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)