(Last Updated On: 24 lutego 2011)

TEZA: Datą wydania decyzji przez organ odwoławczy nie jest dzień posiedzenia, na którym skład orzekający uzgadnia treść rozstrzygnięcia, lecz dzień, w którym ostatni członek składu orzekającego podpisuje decyzję.


Więcej … Źródło: Postępowanie administracyjne: Decyzja jest wydana w dniu podpisania przez skład orzekający

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)