(Last Updated On: 23 lutego 2011)

Już na etapie podpisywania umowy warto się postarać o zabezpieczenie własnych interesów na wypadek, gdyby druga strona stała się niewypłacalna. Uprawnienia wierzyciela do dochodzenia roszczeń muszą być w umowie jasno i precyzyjnie wskazane.


Więcej … Źródło: Zabezpieczenie roszczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta: Można żądać oświadczenia o poddaniu się egzekucji

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)