(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiających do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.


Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Każdy uczestnik konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zobacz też:  Oszuści podszywają się pod Kruka. Otwarcie załącznika z zainfekowanego maila może mieć poważne konsekwencje
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)