(Last Updated On: 17 listopada 2011)

Dłużnik nie musi brać udziału w postępowaniu, które ma na celu stwierdzenie orzeczenia sądu innego państwa UE i którego skutkiem będzie umożliwienie egzekucji z jego majątku. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie narusza to ani konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, ani też zasady równości wobec prawa.


Więcej … Źródło: Precedensowy wyrok: polski trybunał może badać przepisy unijne

Oceń artykuł