(Last Updated On: 17 marca 2011)

Minister Krzysztof Kwiatkowski wziął dzisiaj udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego. Komitet działa przy Ministrze Sprawiedliwości. W trakcie spotkania szef resortu zaprezentował priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dotyczące wymiaru sprawiedliwości.


Więcej … Źródło: Priorytety polskiej prezydencji dotyczące wymiaru sprawiedliwości

Oceń artykuł