(Last Updated On: 25 października 2011)

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. W jaki sposób należy prawidłowo powołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?


Więcej … Źródło: Prokura: decydujące znaczenie mają postanowienia w umowie spółki

Oceń artykuł