(Last Updated On: 22 listopada 2011)

Zgodnie z prawem Unii procedury upadłościowej nie może wszcząć prokurator, który ani nie jest wierzycielem, ani nie działa w imieniu wierzycieli czy też na ich rachunek. Nie ma przy tym znaczenia, że taki funkcjonariusz publiczny występuje w interesie ogólnym.


Więcej … Źródło: Prokurator nie może wszcząć procedury upadłościowej

Oceń artykuł