(Last Updated On: 6 listopada 2011)

W postępowaniach dotyczących wykroczeń prawo do obrońcy powinno przysługiwać już na etapie wyjaśniania sprawy, jeszcze przed skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie obwinionego – uważa Prokuratura Generalna. Obecne przepisy, według niej, są niekonstytucyjne.


Więcej … Źródło: Prokuratura Generalna za rozszerzeniem prawa do obrony w sprawach o wykroczenia

Oceń artykuł