(Last Updated On: 22 listopada 2011)

Z przepisów wynika, że zakres umocowania prokurenta może być szeroki. Jest on w stanie skutecznie dokonywać czynności mogących istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czy prokurent może zbyć albo obciążyć przedsiębiorstwo spółki?


Więcej … Źródło: Prokurent musi posiadać szczególne pełnomocnictwa

Oceń artykuł