(Last Updated On: 20 stycznia 2011)

Nasza firma będąca czynnym podatnikiem VAT wykonuje w większości czynności opodatkowane. Korzystające ze zwolnienia przedmiotowego usługi szkoleniowe stanowią u nas znikomą część obrotu. W ubiegłym roku proporcja sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wynosiła 99%, w związku z czym w 2010 r. odliczamy cały podatek naliczony od zakupów związanych z działalnością mieszaną. W bieżącym roku proporcja ta wynosi nadal około 99%.

Więcej … Źródło: Propozycje zmian zasad rozliczania VAT od zakupów służących działalności mieszanej

Oceń artykuł