(Last Updated On: 14 listopada 2011)

Resort sprawiedliwości zmienił rozporządzenie, które nakazywało fundacjom ujawnianie prywatnych adresów członków ich zarządów w publicznie dostępnych sprawozdaniach. Zmiany domagał się GIODO, który uważał, że dotychczasowe przepisy zbyt ingerowały w prywatność.


Więcej … Źródło: Prywatne adresy członków władz fundacji nie będą już ujawniane

Oceń artykuł