(Last Updated On: 20 kwietnia 2011)

NOWE PRAWO – Pracownik socjalny lub policjant przekaże rodzicom bitego dziecka pisemne pouczenie o możliwości złożenia zażalenia do sądu na decyzję o jego zabraniu.

widwPBR9tgI - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: policjant zapewni transport bitemu dziecku

Więcej … Źródło: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: policjant zapewni transport bitemu dziecku