(Last Updated On: 24 marca 2011)

Przedsiębiorca reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika powinien doręczać odpisy pism procesowych razem z załącznikami bezpośrednio przeciwnikowi procesowemu. Dowód doręczenia ich musi dołączyć do pisma procesowego złożonego w sądzie.


Więcej … Źródło: Przędsiebiorca doręczy pisma procesowe pozwanemu

Oceń artykuł