(Last Updated On: 29 lipca 2011)

Sejm jednogłośnie uchwalił w czwartek nowelizację m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych eliminującą termin składania wniosków o umorzenie zaległości wobec ZUS przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które były np. na zasiłku macierzyńskim.


Więcej … Źródło: Przedsiębiorcze matki nadal będą mogły składać wnioski do ZUS o umorzenie zaległości

Oceń artykuł