(Last Updated On: 11 maja 2011)

Dążenie państw do ścisłego przestrzegania restrykcji imigracyjnych nie może pozbawiać ubiegających się o azyl ochrony przyznanej im w konwencjach międzynarodowych.

4HOuvCuePdg - Przekazywanie uchodźców między państwami UE: azylanci są objęci ochroną konwencji międzynarodowych

Więcej … Źródło: Przekazywanie uchodźców między państwami UE: azylanci są objęci ochroną konwencji międzynarodowych