(Last Updated On: 25 marca 2011)

Opinia służbowa funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie dotyczyć m.in. znajomości oraz umiejętności stosowania przepisów prawa.


Więcej … Źródło: Przełożony oceni agenta ABW

Oceń artykuł