(Last Updated On: 20 października 2011)

Umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi, w której powierzchnia przypadająca na osobę wynosi mniej niż 3 mkw., może być wystarczającą przesłanką do uznania, że jej dobra osobiste zostały naruszone.


Więcej … Źródło: Przeludnienie w celi może naruszać godność

Oceń artykuł