(Last Updated On: 6 lipca 2011)

Radzie gminy nie wolno w uchwale określać dodatkowych wymagań dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wskazywać jego zadań.


Więcej … Źródło: Przemoc w rodzinie: Gminy nie mogą określać dodatkowych zadań

Oceń artykuł