(Last Updated On: 13 kwietnia 2011)

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w związku z nabyciem prawa do któregoś z tych świadczeń. Nie jest konieczne, aby przejście na emeryturę czy rentę było bezpośrednim powodem rozwiązania stosunku pracy

mBqW1ffG73I - Przy dyscyplinarnym zwolnieniu nie ma odprawy

Więcej … Źródło: Przy dyscyplinarnym zwolnieniu nie ma odprawy