(Last Updated On: 31 sierpnia 2011)

Pragma Inkaso S.A. (GPW: PRI) opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto wyniosły prawie 120 mln zł. To wzrost o 138 procent w ujęciu rok do roku.

Więcej … Źródło: Przychody Pragmy Inkaso S.A. wzrosły o 138 proc.

Oceń artykuł