(Last Updated On: 23 maja 2011)

Badania zaangażowania pracowników, ich motywacji i gotowości do zmian pokazują, jak ważna jest rola przełożonego i modelowanie przez niego właściwych postaw, zwłaszcza w szczególnie trudnych momentach.

Więcej … Źródło: Przykład na ciężkie czasy