(Last Updated On: 21 marca 2011)

Hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika może uzyskać wierzyciel, którego wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym. Jest ustanawiana na jednostronny wniosek wierzyciela.


Więcej … Źródło: Przymusowa hipoteka na wniosek wierzyciela

Oceń artykuł