(Last Updated On: 29 grudnia 2010)

Kodeks Spółek Handlowych reguluje w polskim prawie instytucję przymusowego wykupu akcji, potocznie zwaną squeeze out (tzw. wyciśnięcie).

Więcej … Źródło: Przymusowy wykup akcji a podatek od czynności cywilnoprawnych

Oceń artykuł