(Last Updated On: 12 stycznia 2011)

Warszawa, 12.01.2011 (ISB) – Polski rynek faktoringu, który w 2010 roku wzrósł prawie o 30% rok do roku  do 55,9 mld zł czeka dalszy wzrost obrotów rzędu 20-30% i powrót do długoterminowego trendu wzrostowego, przerwanego w 2009 r. z powodu kryzysu (..)


Więcej … Źródło: PZF szacuje wzrost rynku faktoringowego o 20-30% w 2011 r.

Oceń artykuł