(Last Updated On: 28 grudnia 2010)

Akcjonariusze mniejszościowi w spółce akcyjnej mogą zgłosić wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.


Więcej … Źródło: Radę nadzorczą w spółce akcyjnej można wybrać grupami

Oceń artykuł