(Last Updated On: 24 maja 2011)

Rank Progress chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję – podała spółka w komunikacie.
“Zarząd rekomenduje, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 5.398.778,38 zł, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat (..)

Więcej … Źródło: Rank Progress chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję