(Last Updated On: 20 grudnia 2010)

Ani rząd, ani parlament nie poprawiają w terminie ustaw zakwestionowanych przez sędziów TK, odkładają to w czasie, a nawet uchwalają przepisy, które już wcześniej trybunał uznał za sprzeczne z konstytucją.


Więcej … Źródło: Raport "DGP": Rząd i Sejm ignorują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Oceń artykuł