(Last Updated On: 2 lutego 2017)

Rada Bezpieczeństwa ONZ cofnęła swą autoryzację natowskiej operacji w Libii. Jednogłośnie przyjęto rezolucję w sprawie wygaśnięcia ONZ-owskiego mandatu dla tej operacji. Odwołano też zakaz lotów nad Libią.

Więcej … Źródło: RB wygasza mandat dla operacji NATO w Libii

Oceń artykuł