(Last Updated On: 17 marca 2011)

 Klub Polska Jest Najważniejsza opowiedział się przeciwko projektom ustaw o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz refundacyjnej. Poparł natomiast projekty ustaw o działalności leczniczej, informacji w służbie zdrowia oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

SKr3APfmoI0 - Reforma słuzby zdrowia: PJN przeciwny projektom ustaw o zawodzie lekarza i refundacyjnej

Więcej … Źródło: Reforma słuzby zdrowia: PJN przeciwny projektom ustaw o zawodzie lekarza i refundacyjnej