(Last Updated On: 14 marca 2011)

Oznaczenie będące liczbą może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Musi jednak pełnić funkcję odróżniającą.


Więcej … Źródło: Rejestracja znaków towarowych: wspólnotowy wzór z samych cyfr

Oceń artykuł