(Last Updated On: 18 grudnia 2010)

Renta rodzinnaKomu przysługujeWg art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do (..)


Więcej … Źródło: Renta socjalna, renta rodzinna i z tytułu niezdolności do pracy

Oceń artykuł