(Last Updated On: 30 marca 2011)

Osoby polskiego pochodzenia, które zamieszkały np. w Stanach Zjednoczonych i mają dobrze płatną pracę, nie powinny mieć możliwości powrotu do Polski w drodze repatriacji. Sejmowa podkomisja ustaliła więc, że przepisy obejmą tylko te osoby polskiego pochodzenia, które zamieszkiwały ZSRR przed grudniem 1991 roku.


Więcej … Źródło: Repatriantami będą osoby z byłego ZSRR

Oceń artykuł