(Last Updated On: 23 marca 2011)

Reżim w Mińsku chwyta się ostatnich sposobów, by zachować władzę, ale to długo nie potrwa – powiedział dzisiaj przewodniczący PE Jerzy Buzek w reakcji na ogłoszenie przez Białoruś listy osób objętych zakazem wizowym, na której znalazł się m.in. on.

Więcej … Źródło: "Reżim w Mińsku nie wytrwa"

Oceń artykuł